Teaser

Ärade Du

Jag modifierar mitt DNA och kommer snart tillbaka som en ny människa. Eller också gör jag inte det.
Det går att nå mig via e-post. Man tar bara mitt förnamn, plitar ditt ett snabel-a och klistrar fast alkarp.se på kuvertet. 
Högaktningsfullt

del12